Junaci našeg doba

0 epizoda • 1 sezone • 2019 •

\"Junaci našeg doba\" iz 2019. godine je moderana dramska serija koja prati živote savremenih heroja i lidera iz različitih oblasti. Serija donosi priče o ljudima koji su se suočavali sa izazovima i stvorili pozitivan utjecaj na društvo u svom radu, bilo kroz empatiju, inovacije ili akciju. Glavni junaci su ljudi koji su žrtvovali vrijeme, energiju i talent da pomognu drugima i unaprijede svijet. \"Junaci našeg doba\" je inspirativna serija koja će potaknuti gledatelje da traže svoj put i da budu aktivni u svom zajedničkom dobru.

Dodaj epizodu