Radko Polič

Radko Polič

Radko Polič je jugoslovenski i slovenački glumac. Najpoznatije uloge su mu uloga Klauberga u Partizanskoj eskadrili i uloga Kapetana Ditriha u Balkan Ekspresu.

Uloge